Hvad er friværdi?

By Mark Andersen | 14. april 2021 | Læsetid 10 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Friværdi er den værdi din bolig eller en aktiv af anden høj værdi er blevet vurderet til, fratrukket den gæld der ligger i boligen eller aktivet. Hvis din bolig eller et andet aktiv er blevet belånt, og værdien er mindre end den oprindelige handelspris, så er friværdien den aktuelle pris på boligen eller aktivet. Friværdien bliver fastsat ved en realistisk og uafhængig vurdering, og det er derfor muligt at tage en yderlig lån i friværdien. Lån i friværdi betyder dermed, at du kan gøre brug af af friværdien hvis du for eksempel skal investere i et større projekt, uden at det skal koste dig alt for meget. Hvis du altså ønsker at låne i din friværdi, kan det give dig økonomiske fordele, i forhold til at skabe luft i din daglige økonomi.  

Hvad koster det at låne friværdi? 

Med friværdi kan du og har du mulighed for at låne yderligere penge. Det er relativt nemt at beregne friværdien af aktivet eller din ejendom. Du beregner det ved at fratrække din restgæld i ejendommen, boligen eller aktivet, med hvad aktivets eller boligens nuværende salgsværdi er. Friværdien afspejles dermed gennem aktivets eller boligens værdi. Du kan typisk finde restgælden i din netbank eller logge ind på dit realkreditinstitut, som du har lånt pengene af. Der er dog regler for hvornår du kan låne i din friværdi. Typisk kan du låne op til 80 % af din ejendoms eller aktivets værdi som realkreditlån. For fritidsboliger som sommerhuse eller kolonihavehuse kan du låne op til 75 %. Det koster dog at optage realkreditlån i din friværdi. Eksempelvis skal du have et vist beløb, før det kan betale sig for dig at tage lån i friværdi. Grænsen går ved 100.000 kr. Hvis du ikke har brug for at låne så mange penge, er det værd at undersøge andre lånetyper, der ikke vil koste dig så meget i sidste ende. Selvom du har en høj friværdi, er det ikke ensbetydende med, at du kan låne i den.  Banken ser på din samlede økonomi, når du søger om et lån i friværdien. Eksempelvis ser de på, om du har anden gæld og hvor høje dine udgifter og indtægter er. Derudover spiller det også en rolle, om du ønsker en fast eller variabel rente. Banken eller dit realkreditinstitut sikrer sig på den måde, at du har råd til at betale af på dit nye lån. Friværdien har selvfølgelig en essentiel rolle, men er dermed ikke alene grunden til at du kan tage lån i friværdi. Når du har fået godkendt at tage lån i friværdien, kan du betale lånet af i op til 30 år. Hvis du dog har et større økonomisk råderum, kan du også vælge at afbetale det over en kortere periode. Hvis du tager et realkreditlån kan du vælge at afbetale lånet med en fast eller variabel rente. Vælger du en fast rente, kan du nemt overskue hvor meget du skal betale hver måned eller hvert år. Der ligger altså en vis sikkerhed i lån med fast rente.  

Hvad kan man bruge sin friværdi til?

Friværdi er en sum af penge, som du har til rådighed, hvis aktivets eller boligens værdi er større end den sum, som du skylder i den. Friværdien fastsættes på baggrund af din boligs købspris, der sammenholdes med det beløb som du skylder på dit boliglån for eksempel. Det vil dog være muligt at få det fastlagt med udgangspunkt i markedsprisen - det kan nemlig variere om markedsprisen er højere eller lavere end det beløb som du købte boligen, ejendommen eller et andet aktiv for. Du kan bruge din friværdi i tilfælde af, at du skal i gang med et større projekt i dit hus, vil udføre en større investering i din bolig for eksempel eller skabe lidt luft i din økonomi, ved ikke at skulle afbetale så meget på boliglånet eksempelvis. Du kan bruge pengene til mange forskellige ting, der dermed vil give dig en række fordele. Mere konkrete eksempler på de ting du kan bruge din friværdi på, er hvis du mangler renoveringer i dit hus, som et nyt køkken for eksempel, nyt gulv eller nye lofter. Det er dog intet krav, at friværdien i din bolig skal bruges til renoveringer. Som nævnt er det også en god idé at investere i livssituationer som at give dig et større økonomisk råderum, der eventuel tillader at du kan tage orlov fra arbejdet og tage på en længere rejse. Du kan også bruge friværdien som et supplement til din pension. Her skal du dog være opmærksom på, at planlægge det i god tid, så du er sikret at det kan lade sig gøre. Mulighederne ved lån i friværdi er altså mange, og det bedste du kan gøre er at tale med en rådgiver.  

Hvor meget er min friværdi? 

Friværdien er det beløb du har til rådighed, når du fratrækker din restgæld på aktivet eller din bolig for eksempel, med det beløb som boligens nuværende salgsværdi er. Hvis din bolig for eksempel er 3.000.000 kr værd, og du har en samlet restgæld på 2.500.000 kr, så er din friværdi 500.000 kr. Et andet eksempel er, at du for eksempel har købt en bolig til 2.500.000 kr og har finansieret købet ved et realkredit- eller banklån for i alt 2.375.000 kr. Friværdien vil i dette tilfælde være 125.000 kr. på daværende tidspunkt. Hvis du så efter 10 år har afdraget løbende, og gælden dermed ikke længere er 2.375.000 kr, men derimod 1.800.000 kr, og boligens værdi samtidig er steget til 3.000.000 kr, er friværdien i dette tilfælde steget til 1.200.000 kr.  Selvom det kan virke forvirrende at se på alle disse tal, så er det faktisk slet ikke så besværligt. Mange banker eller realkreditinstitutter, som har lånt dig pengene til aktivet eller boligen, tilbyder ofte på deres hjemmeside en beregningsmaskine, hvor du kan indtaste dine tal og på den måde se din friværdi. På den måde skal du bare finde tallene i din  netbank eller logge ind på dit realkreditinstitut, og herefter indtaste dem i beregningsmaskinen. Et andet alternativ er, at du spørger banken eller realkreditinstituttet om hjælp, ved direkte at tale med din rådgiver. På den måde kan i også tale om, hvor det vil være hensigtsmæssigt at investere friværdien i. Det er dog værd at huske, at der ikke er nogen garanti for, at der er en friværdi i din bolig for eksempel. Hvis boligmarkedet ikke stiger, men derimod falder, kan det ske at din friværdi ikke er positiv. Det kommer altså an på markedssituationen. Hvis friværdien er positiv, kan der dog være flere gode grunde til at gøre brug af og tage lån i din friværdi. Eksempelvis hvis du vil bruge den i din bolig eller en anden aktiv som en bil for eksempel.  

Friværdi i bolig  

Friværdien opstår typisk  ved et lån du har taget til en bolig eller ejendom. Hvis du for eksempel har taget lån til at købe en bolig, så afdrager du typisk på det lån, du har optaget. Og det er er her friværdien opstår. Friværdien i din bolig afspejler hvor meget din bolig er værd. Med den friværdi der ligger i din bolig, kan du bruge pengene til at renovere huset eller endda bruge dem til at afbetale dit tidligere lån hurtigere. Det er derfor en stor fordel at undersøge om man har friværdi i sin bolig, da det kan skabe mange fordele. Hvis du har friværdi i din bolig kan du også benytte den til at tage et yderligere lån. Her er der dog nogle bestemte retningslinjer for, hvornår du kan låne i friværdien. Hvis du vil tage et ejendoms kreditlån kan du låne op til 95 % af din boligs værdi. Ønsker du derimod et realkreditlån ligger procenttallet på 80 af boligens værdi. Det betyder, at du kan låne op til 80 % af din ejendoms eller boligs værdi som realkreditlån. Værdien af din bolig afspejler dermed hvor meget du kan låne. Du kan bruge lånet i friværdien til ombygning eller renovering - din bolig kan dermed stige endnu mere i værdi. Skab en bolig du kan føle dig endnu mere tilpas i, ved at låne eller bruge din friværdi. Hvis du låner til ombygningen eller renoveringen af boligen, kræver det typisk at din nuværende friværdi skal kunne dække igangsætningen af byggeriet. Herefter vil du have mulighed for, at betale byggeriet i rater fremadrettet. På den måde sikrer du selv, men også banken eller realkreditinstituttet, at pengene rent faktisk går til byggeriet og boligen på den måde bliver mere værd.     

Lån friværdi til bil

Hvis du har brug for at låne penge til en ny bil, så kan du også benytte dig af friværdien her. Her er det i mange tilfælde hensigtsmæssigt at vælge at betale lige så meget af på lånet, som bilen falder i værdi. Du kan nemlig risikere at stå tilbage med en restgæld, når du en dag ønsker at sælge bilen igen. Dette fordi bilmarkedet hele tiden skifter og er højt opdateret. Bilerne mister altså hurtigere værdi end et hus, og derfor er chancen for at værdien stiger mindre. Hvis du ønsker at udnytte din friværdi på en bil, er det vigtigt at huske på, at du, som ved alle andre lån, skal betale lånet tilbage - ligesom ved et boliglån for eksempel. Ved renoveringer eller ombygninger ved en bolig, skal friværdien kunne dække påbegyndelsen af friværdien. Ved køb af en bil dækker friværdien oftest ikke prisen - afhængig af bilen selvfølgelig. Derfor er det en god idé at danne sig et overblik over ens økonomi, før man tager lånet. Tag dermed kun lån du kan betale tilbage med sikkerhed - om det så er om 10, 20 eller maksimalt 30 år. Lån i friværdien er dog en af det mest fordelagtige lånemodeller, da du får en hjælp og har sikkerhed i friværdien. Det betyder, at lån i friværdien både er mere fordelagtigt, sammenlignet med et forbrugslån eller et almindeligt byggelån, hvis nu du ønsker at købe en bil eller investere i din bolig. Der kan derfor være flere gode grunde til at gøre brug af og tage lån i din friværdi, specielt hvis du står overfor en større investering i den nærmeste fremtid.  


Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.