Hvad er skattefradrag?

Hvad er skattefradrag?

Hvad er det?

Som de fleste ved, er det en borgerpligt i Danmark at betale skat. Faktisk har Danmark i mange år rangeret højt i statistikkerne over lande med de højeste skattetryk i verden. I 2018 var Danmark såmænd det OECD-land ud af de 36 medlemslande, der havde det næsthøjeste skattetryk. Anno 2018 lå det danske skattetryk på 44,9 %, hvilket altså svarer til den procentdel af din indkomst, der automatisk fratrækkes din løn, før den bliver udbetalt til dig. Dog er der i Danmark en række muligheder for at opnå et højere rådighedsbeløb, hvis du er berettiget til et fradrag. Et fradrag er en del af din løn, som er skattefri. Med andre ord: fradrag er et beløb, der kan trækkes fra din personindkomst, og som du ikke skal betale skat af. Der findes en række former for fradrag, og derfor kan det være vanskeligt at finde rundt i, om du kan få fradrag og i så fald hvilket eller hvilke fradrag. I artiklen her kan du læse mere og blive klogere på dit fradrag.

Betegnelsen skattefradrag dækker over den række af fradrag, som individer i Danmark er berettiget til. Her er det især værd at nævne personfradrag, som enhver har berettigelse til. Det aktuelle beløb i år 2020 er 46.500 kr. pr. år for personer på 18 år eller ældre. Personfradraget for personer under 18 år ligger på 36.100 kr. Det betyder, at du først skal betale skat af din indkomst, hvis den overstiger fradraget på henholdsvist 46.500 kr for personer, som er fyldt 18 og 36.100 kr for personer under 18. Fradraget beregnes automatisk, og det vil blive trukket månedligt fra din løn, inden du betaler A-skat. Dermed er fradraget fordelt i løbet af året. 

Hvor kan jeg se mit skattefradrag 

Med den lange liste af forskellige skattefradrag der findes, kan det være noget af en jungle at holde styr på dem alle. Derfor kan du med fordel besøge SKATs hjemmeside for at sikre dig, at du får de fradrag, du er berettiget til at få. Du logger blot ind med dit cpr nummer og dit NemID, og så kan du finde en liste over alle fradragene og se hvilke, der er relevante for dig. For eksempel er der kørselsfradraget, også kaldet befordringsfradrag, til dig, der har en lang transport til og fra arbejde. Hvis du har 12 km eller derover hver vej til dit arbejde, så kan du få et kørselsfradrag, der har til formål at kompensere for den lange transporttid. Det gælder uanset hvilket transportmiddel, du benytter dig af. Desuden kan du på SKATs hjemmeside finde informationer om fradrag for gaver og bidrag til velgørende foreninger. Du kan få fradrag for både større og mindre beløb, og fradragets værdi svarer til ca. 26 %. Dette gør sig gældende, så længe dit bidrag er til en godkendt forening. Dit fradrag vil automatisk registreres, hvis du har givet foreningen dit cpr nummer. 


Hvad er skattefradrag
Hvordan beregnes skattefradrag?

Hvordan beregnes skattefradrag

Som sagt udregnes dit personfradrag i skat automatisk, og det samme gælder, hvis du får beskæftigelsesfradrag. Det vil sige, hvis du har et arbejde, kan du få beskæftigelsesfradrag, som pr. automatik bliver medregnet, når du betaler skat uden, at du selv manuelt skal indberette det. Grunden til at disse fradrag automatisk beregnes, er at SKAT indhenter en masse oplysninger om dig og din økonomiske situation. Af den grund slipper du for eksempel for at oplyse, hvis du er medlem af en a kasse og indbetaler kontingent til denne. Desuden beregner SKAT også automatisk dit kørselsfradrag i din forskudsopgørelse, men det er dog vigtigt, at du tjekker dette punkt igennem, når det er tid til at se på din forskudsopgørelse. SKAT beregner nemlig dit kørselsfradrag automatisk ud fra det udgangspunkt, at du har 216 arbejdsdage om året. Såfremt du ikke har kørt til og fra arbejde de 216 dage, skal du rette i din forskudsopgørelse. Det kan være i forbindelse med hjemmearbejde, sygdom, orlov eller mere end seks ugers ferie. 

Kan jeg ændre mit skattefradrag 

Faktisk er det muligt for dig at ændre i dit skattefradrag. For eksempel kan du vælge at sætte dit kørselsfradrag ned og dermed betale mere i skat i løbet af året. Fordelen ved dette er, at du reducerer risikoen for at skulle tilbagebetale penge ved årets udgang. Dermed mindsker du altså sandsynligheden for at blive ramt af et skattesmæk. Du kan også foretage ændringer i dit skattefradrag i form af overførsel af uudnyttet personfradrag til din ægtefælle. Så længe du og din ægtefælle er samlevende når indkomståret udløber.

Kan jeg ændre mit skattefradrag?