Beskæftigelsesfradrag 2023

By Mark Andersen | 06. juni 2023 | Læsetid 4 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Beskæftigelsesfradrag er et af de mest almindelige fradrag i Danmark. Det skyldes især, at alle lønmodtagere kan få gavn af det. Det kan virke uoverskueligt og besværligt at holde styr på alle dine fradrag, dog er der mange penge at hente, hvis du anvender dem korrekt.

Herunder har vi lavet en komplet guide til beskæftigelsesfradrag i 2023, så du ikke ender med at snyde dig selv. Her er alt, du skal vide. 

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Beskæftigelsesfradrag er et fradrag, som du automatisk modtager, hvis du har en am-bidragspligtig løn. Det hele foregår automatisk, og du skal altså ikke selv sørge for, at du modtager beskæftigelsesfradrag eller angive det i din forskudsopgørelse

Det er en god ide, hvis du sikrer, at dine indtægtsoplysningerne i din forskudsopgørelse er korrekte. Det skyldes, at beskæftigelsesfradraget beregnes ud fra disse oplysninger. 

Hvad er beskæftigelsesfradrag?

Satsen for beskæftigelsesfradrag 2023

I 2023 er satsen for beskæftigelsesfradraget på 10,65%. Dog er det maksimale beskæftigelsesfradrag på 45.600 kr. (2023). Hvis du skal modtage det maksimale beskæftigelsesfradrag, skal du tjene mindst 238.169 kr. (2023).

I de kommende år forventes det, at satsen stiger en smule. Det betyder også, at indtjeningskravet vil stige. Dog er der blot tale om en stigning på et par tusinde kroner, som derfor ikke vil gøre en betydelig forskel. 

Hvorfor stiger mit fradrag i 2023?

Dit beskæftigelsesfradrag stiger i 2023 på baggrund af en politisk aftale, som skal øge gevinsten ved at arbejde og kompensere lønmodtagerne for stigende priser. Det kommer på baggrund af den inflation, som bl.a. har skabt stigende energipriser.

Konkret betyder det, at det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes med 2.100 kr. fra satsen i 2022. 

Hvordan beregner man beskæftigelsesfradrag?

Dit beskæftigelsesfradrag beregnes som 10,65% (2023) af lønnen. Dog er det maksimale beløb, som du kan få i beskæftigelsesfradrag på 45.600 kr. (2023). Du kan slappe helt af ift. beregning og fratrækkelse af fradraget, da Skat automatisk fratrækker det fra din indkomst.

Hvordan beregner man beskæftigelsesfradrag?

Sådan beregner du dit beskæftigelsesfradrag? (Eksempel*)

Hvis du tjener 18.500 kr. om måneden, vil din årlige indkomst være på 222.000 kr.

Du skal derefter finde 10,65% af det beløb. 10,65% af en årlig indkomst på 222.000 kr. er 23.643 kr.

Det vil sige, at dit beskæftigelsesfradrag er 23.643 kr. på et år og 1.970,25 kr. om måneden.

Hvis du tjener 18.500 kr. om måneden, skal du kun betale skat af 16.529,75 kr. 

Skal jeg selv indberette beskæftigelsesfradrag?

Du skal ikke selv indberette beskæftigelsesfradrag, da Skat selv beregner og klarer det hele ud fra de oplysninger, som du har angivet i din forskudsopgørelse. For at opnå dit fulde fradrag, er det vigtigt, at de tal du angiver, skal stemme overens med din reelle indkomst.

Du skal selv udfylde din forskudsopgørelse. Det kan derfor være en god ide, hvis du bruger lidt ekstra tid på at indtaste og indberette korrekte tal. På den måde kan du sikre, at der beregnes beskæftigelsesfradrag korrekt.

Hvis du har indtastet tal, som afviger fra din reelle indkomst, kan du ende med at betale for meget eller for lidt. Det kan ske, hvis dit beskæftigelsesfradrag bliver for højt eller for lavt. Det vil i sidste ende have konsekvenser for din årsopgørelse.

Årsopgørelsen beregnes ud fra, om du har betalt den rigtige skattesats. Hvis du oplyser en forkert indkomst i forskudsopgørelsen, kan du få et for højt beskæftigelsesfradrag, og du ender derfor med at betale for lidt i skat.

Når du får din årsopgørelse, vil det være angivet, at du har betalt for lidt i skat. Du kan derfor ende med at få et kæmpe skattesmæk, som kan blive vanskeligt at betale. Derfor er det en god ide, hvis du bruger lidt ekstra tid på at sikre at dine oplysninger, er korrekte. 

Hvem får beskæftigelsesfradrag?

For at få beskæftigelsesfradrag er det et krav, at du betaler arbejdsmarkedsbidrag. Hvis du er ansat i et privat selskab eller hos det offentlige, og dermed modtager løn, betaler du altid arbejdsmarkedsbidrag af din lønindkomst. Det gør du, da det bliver fratrukket automatisk.

Dog er det ikke kun den almindelige lønindkomst, som man betaler arbejdsmarkedsbidrag af. Herunder finder du en liste over alt, som man får beskæftigelsesfradrag for:

  • Feriepenge
  • Udbetaling af bonusser fra dit arbejde
  • Personalegoder, herunder bil, kost, logi osv.
  • Udbetaling af løntilskud
  • Modtagelse af honorar
  • Indkomster fra udlandet
  • Honorar fra bestyrelsesarbejde
  • Gratialer

Der findes også andre indkomster, som man betaler arbejdsmarkedsbidrag af. Disse vil også gøre dig berettiget til at få beskæftigelsesfradrag. 

Beskæftigelsesfradrag for selvstændige erhvervsdrivende

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, vil du også modtage beskæftigelsesfradrag, hvis der er overskud i virksomheden. Det betyder, at du ikke kan stifte en personlig virksomhed uden erhvervsmæssig aktivitet for at tjene penge på fradraget.

Som selvstændig erhvervsdrivende skal du ligesom almindelige lønmodtagere heller ikke selv indberette beskæftigelsesfradraget. Du skal altså hverken godkende eller forholde dig til noget. 

Dit beskæftigelsesfradrag er udelukkende en økonomisk bonus, som gør, at du skal betale færre penge i skat.

Beskæftigelsesfradrag for selvstændige erhvervsdrivende

Beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere

Beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, ligger i 2023 på 6,25% (højst 24.400 kr.).

Hvis du bliver enlig forsørger, får Skattestyrelsen automatisk besked om dette, når du har søgt og fået bevilliget ekstra børnetilskud fra Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark orienterer Skattestyrelsen én gang i kvartalet om nye enlige forsørgere.

Når Skattestyrelsen får besked fra Udbetaling Danmark, vil du automatisk få et ekstra beskæftigelsesfradrag som enlig forsørger samt en ny forskudsopgørelse.

Hvad er forskellen på jobfradrag og beskæftigelsesfradrag?

Forskellen på jobfradrag og beskæftigelsesfradrag er, at fradragssatsen er højere for beskæftigelsesfradraget. Derudover er der forskel på, hvor meget du skal tjene for at udnytte hele fradraget.

Du har ret til begge fradrag, så længe du modtager am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed. 

Ofte stillede spørsgmål

Hvornår får jeg beskæftigelsesfradrag?

Du får ikke et beskæftigelsesfradrag, hvis du ikke modtager am-bidragspligtig løn eller overskud af en virksomhed eller det offentlige.

Hvordan ændrer jeg mit beskræftigelsesfradrag?

Dit beskæftigelsesfradrag ændrer sig automatisk, når du ændrer din indkomst i forskudsopgørelsen. Du bør kun ændre på den, hvis du skal opdatere dem til korrekte oplysninger. Det er en dårlig ide, hvis du hæver din forventede indkomst, så du kan få et højere beskæftigelsesfradrag, da du ender med at betale det hele tilbage, når du får din årsopgørelse.

Du kan finde svar på mange flere spørgsmål i vores FAQ-sektion

Gå til FAQ Gå til faq
Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.