Få styr på dine skattekort: Hovedkort, bikort og frikort

By Mark Andersen | 31. maj 2023 | Læsetid 6 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Hovedkort, bikort og frikort - Ja der er mange skattekort, som du skal holde styr på. Det kan ofte være svært at finde ud af hvilket skattekort, som du skal bruge. Fælles for dem alle er, at de er med til at afgøre, hvor meget du skal betale i skat.

Det er derfor vigtigt, at du ikke vælger et forkert skattekort. Herunder har vi lavet en komplet guide, som hjælper dig med at vælge det rigtige skattekort. Her er alt, du skal vide. 

Hvad er et skattekort?

Et skattekort er en fælles betegnelse for hovedkort, bikort og frikort. Det er Skat, som udsteder dit skattekort. Skattekortet indeholder oplysninger såsom trækprocent og størrelsen på dit personfradrag.

Et skattekort er individuelt, og afhænger blandt andet af, i hvilken kommune din bopæl ligger i, og hvor meget du forventer at tjene i løbet af året.

Først og fremmest kan det være en god ide, at forstå hvad personfradrag er, og hvad det betyder for din skattebetaling. På den måde kan du få en bedre forståelse for, hvordan du anvender dit skattekort bedst muligt.

Hvad er personfradrag?

Personfradrag er et personligt skattefradrag, som bliver fratrukket fra din månedlige skattebetaling. Det er Skattestyrelsen, som fastsætter størrelsen på dit personfradrag hvert år.

Hvis du anvender andre skattefradrag såsom kørselsfradrag, vil det trækkes fra din personlige indkomst, inden du betaler skat af din indkomst, og på den måde bliver dit personfradrag større.

Dit personfradrag er et bundfradrag. Det betyder at beløbet trækkes fra din månedlige indkomst, inden du skal betale skat af beløbet. Du fritages dermed fra at betale skat af en del af din indtægt. Personfradraget ligger i 2023 på 48.000 kr. for personer over 18 år.

Dit personfradrag kan i modsætning til beskæftigelsesfradrag og jobfradrag, stadig bruges, selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn.

Hvad er AM-bidrag?

AM-bidrag står for arbejdsmarkedsbidrag. Det er en skat, som du skal betale, når du modtager en indkomst, som er AM-bidragspligtig. AM-bidraget ligger på 8% af din indkomst.

AM-bidragspligtig indkomst er eksempelvis almindelig lønindkomst, honorarer og feriepenge. Du skal ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af sociale ydelser som SU, pension, kontanthjælp og dagpenge.

Hvad er frikort?

Frikort er et bestemt beløb, som du må tjene hvert år, uden at skulle betale skat for det. Beløbet er angivet på din forskudsopgørelse. Du begynder altså først at betale skat, når din årlige indkomst overstiger beløbet.

Uanset om du overstiger beløbet på dit frikort eller ej, skal du stadig betale arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent af hele din løn. Hvis du har flere jobs, bruger arbejdsgiverne automatisk dit frikort.

Når beløbet på dit personlige frikort er brugt, bliver der trukket skat af din indkomst med den trækprocent, som står på din forskudsopgørelse. Trækprocenten får de automatisk fra Skattestyrelsen.

Hvordan får jeg et frikort?

Når du fylder 15 år, opretter Skattestyrelsen automatisk et frikort til dig. Hvis du er under 15 år, skal du selv bestille dit frikort. Det kan du enten gøre med en TastSelv-kode eller ved at oprette et MitID, så du derefter kan logge på TastSelv.

Beløb for frikort 2023

Dit frikort kan bruges på hele din indkomst, som ligger under beløbsgrænsen på dit personfradrag. Størrelsen på dit personfradrag afhænger af, om du er under eller over 18 år. Her finder du beløbsgrænsen i 2023:

Frikort under 18 år

38.400 kr.

Frikort over 18 år

Op til 48.000 kr


Hvis du har tjent for meget

Hvis du anvender dit frikort, og har tjent for meget, bliver der automatisk trukket skat af beløbet, som overstiger personfradraget. I dette tilfælde vil trækprocenten være den, som fremgår af din forskudsopgørelse.

Hvad er hovedkort?

Hovedkort er et skattekort, som du skal have, hvis du tjener mere end dit frikort. Dit hovedkort må kun bruges hos én arbejdsgiver. På hovedkortet står din trækprocent og det fradrag, du ikke skal betale skat af.

Det er dit eget ansvar at fortælle din arbejdsgiver, om de skal bruge hovedkort eller bikort, når de udbetaler din løn. Hvis du har flere arbejdsgivere eller også modtager SU, skal du også bruge bikortet. Du skal bruge dit hovedkort der, hvor du tjener mest.

Din arbejdsgiver eller andre som udbetaler penge til dig, trækker udbetaleren kun skat af det beløb, som er større end dit personlige fradrag.

Hvad er bikort?

Du kan bruge dit bikort, hvis du har flere indkomster udover din primære indtægtskilde. Det kan skyldes, at du har flere arbejdsgivere eller modtager SU. Du kan bruge bikortet flere steder.

På dit bikort vil det være angivet, hvor mange procent du bliver trukket i skat. Der er ikke fradrag på dit bikort, da fradraget bliver brugt på dit hovedkort. Når du bruger dit bikort, trækker udbetaleren fuld skat.

Oplysninger om bikortet står på den forreste side af forskudsopgørelsen sammen med dine hovedkortoplysninger.

Hvad er forskellen på hovedkort og bikort?

Forskellen på hovedkort og bikort er, at du skal anvende dit hovedkort på din primære - og største indkomst.

Hvis du kun har én indtægtskilde, som overstiger beløbet til frikort, skal du kun bruge dit hovedkort.

Hvis du har en indkomst fra flere udbetalere, skal du gøre brug af både dit hovedkort og dit bikort. Det kan skyldes, at du eksempelvis modtager penge fra både SU og fritidsjob eller har flere deltidsjob.

Du kan derudover kun anvende dit fradrag på dit hovedkort. Når din arbejdsgiver har udfyldt dit hovedkort, vil der derfor kun blive trukket skat af beløbet højere end dit personfradrag. Du skal altså betale fuld skat, når du modtager en indkomst på bikortet.

Du må kun anvende dit hovedkort hos én udbetaler. Hvis du fejlagtigt får anvendt hovedkortet hos flere arbejdsgivere, betyder det at du anvender dit personfradrag flere steder, og du vil dermed betale for lidt i skat.

Det kan på den måde ende med, at du skal betale et stort beløb tilbage i restskat, når du modtager din årsopgørelse. Du skal derfor kun anvende dit hovedkort ved den arbejdsgiver, hvor du har den største indtjening.

Her er et eksempel på, hvis du har to arbejdsgivere: arbejdsgiver A og arbejdsgiver B

Hvis din indkomst hos arbejdsgiver A er på 3.000 kr., og din indkomst hos arbejdsgiver B er på 5.500 kr., skal du modtage din indtjening fra arbejdsgiver B på dit hovedkort og indkomsten fra arbejdsgiver A på dit bikort.

Selvom du kun kan anvende dit hovedkort hos én udbetaler, er der ingen grænse for, hvor mange udbetalere der må anvende dit bikort.

Hvilket skattekort skal jeg bruge?

Når du har flere indkomster, kan det være svært at skelne mellem frikort, hovedkort og bikort. For at finde ud af hvilket skattekort du skal bruge, skal du se på:

 • Størrelsen af din indtægt
 • Antallet af dine udbetalere

Hvis du for eksempel modtager løn fra dit job, og samtidig modtager SU, bør du anvende dit hovedkort der, hvor du tjener mest. Typisk skelnes der mellem A-indkomst, som hører til hovedkortet, og B-indkomst, som dækker over alle de indtægter, du angiver på dit bikort.

Hvor kan jeg finde mit skattekort?

Dit skattekort er digitalt, og du finder det ved at søge i dine indkomstoplysninger i TastSelv på borger.dk. Du kan også kigge på din årsopgørelse, hvor dine anvendte skattekort vil fremgå. Det er til Skattestyrelsen, at din arbejdsgiver indberetter lønoplysninger.

Når du fylder 15 år, og er tilmeldt Folkeregistret, bliver et skattekort automatisk oprettet til dig. Hvis du er under 15 år, skal du selv oprette et frikort på Skats hjemmeside.

Skattekort for 2023

I 2023 er det lige så vigtigt, som alle andre år, at du er opmærksom på, om du bruger dine skattekort korrekt. Hvis du anvender de forkerte skattekort, kan du risikere at betale for meget eller for lidt i skat.

Hvis du betaler for meget i skat, vil du få pengene tilbage i den efterfølgende årsopgørelse. Betaler du derimod for lidt i skat i løbet af et år, kan du ende med at få et stort skattesmæk.

Der er flere ting, som du kan gøre for at undgå fejlagtigt brug af skattekort. Først og fremmest bør du være opmærksom på, om der sker betydelige ændringer i din økonomi. Det skyldes, at det kan have indflydelse på dine fradrag og skattebetalinger.

Det kan være en god ide, hvis du er opmærksom på:

 • Ændringer i din indkomst
 • Hvis du har fået kortere eller længere vej til arbejde
 • Hvis du er flyttet til en ny kommune
 • Hvis du har købt en fast ejendom
 • Du har skiftet job
 • Du er startet på uddannelse
 • Hvis du har optaget lån, og dermed betaler renter

Hvordan kan jeg ændre mit skattekort?

Hvis du ønsker at ændre hvilke skattekort, som dine udbetalere skal bruge, skal du selv oplyse til dem, hvilket skattekort de skal bruge.

Anvender din arbejdsgiver det forkerte skattekort, er det vigtigt, at du gør din arbejdsgiver opmærksom på, hvilket skattekort der skal anvendes fremadrettet. På den måde kan din arbejdsgiver regulere din lønudbetaling, så det stemmer med det nye skattekort.

Hvis du ønsker at ændre skattekort på din SU, skal du logge ind med MitID på din SU-side. Derefter kan du vælge, om du vil modtage SU på hovedkort eller bikort. 

FAQ

 • Hvor meget trækker skat fra hovedkort?

På dit hovedkort bliver du kun trukket skat af det beløb, som overstiger dit fradrag som er en skattefri indtjening. Hvis du har en trækprocent på 37%, er det hvad der bliver trukket af din øvrige indkomst. Du kan se din trækprocent på din forskudsopgørelse. 


 • Hvad er trækprocenten på mit bikort?

Den trækprocent som er angivet i din forskudsopgørelse, er det, der bliver trukket fra hele din indkomst på bikortet. Det skyldes, at du ikke har et fribeløb på bikortet, da fribeløbet kun bliver brugt, når indtægten kører over hovedkortet.

 • Hvor meget må man tjene på sit frikort?

Hvis du er under 18 år, må du tjene et skattefrit beløb på 38.400 kr. i 2023. Hvis du er over 18 år, er beløbet som udgangspunkt 48.000 kr. i 2023.


 • Kan alle få et frikort?

Alle der er fyldt 15 år, har automatisk et frikort. Det bliver oprettet af Skattestyrelsen. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget trækker skat fra hovedkortet?

På dit hovedkort bliver du kun trukket skat af det beløb, som overstiger dit fradrag som er en skattefri indtjening. Hvis du har en trækprocent på 37%, er det hvad der bliver trukket af din øvrige indkomst. Du kan se din trækprocent på din forskudsopgørelse. 

Hvad er trækprocenten på mit bikort?

Den trækprocent som er angivet i din forskudsopgørelse, er det, der bliver trukket fra hele din indkomst på bikortet. Det skyldes, at du ikke har et fribeløb på bikortet, da fribeløbet kun bliver brugt, når indtægten kører over hovedkortet.

Hvor meget må man tjene på sit frikort?

Hvis du er under 18 år, må du tjene et skattefrit beløb på 38.400 kr. i 2023. Hvis du er over 18 år, er beløbet som udgangspunkt 48.000 kr. i 2023.

Kan alle få et frikort?

Alle der er fyldt 15 år, har automatisk et frikort. Det bliver oprettet af Skattestyrelsen. 

Du kan finde svar på mange flere spørgsmål i vores FAQ-sektion

Gå til FAQ Gå til faq
Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.