Hvad er depositum?

By Mark Andersen | 08. juni 2023 | Læsetid 3 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Depositum er et beløb, som du skal betale til udlejer, når du flytter ind i en lejebolig. Beløbet skal anvendes til eventuel istandsættelse, når du fraflytter lejemålet.

Der er mange regler, som fastlægger, hvor meget du maksimalt kan betale i depositum. I denne artikel finder du en komplet guide til både udlejer og lejer, så du kan sikre, at du betaler det korrekte beløb. Her er alt, du skal vide. 

Hvad er depositum?

Et depositum er et beløb, som du ofte bliver opkrævet af udlejer, når du flytter ind i en lejebolig. Ifølge lejeloven må udlejer maksimalt opkræve depositum svarende til tre måneders husleje.

Depositum fungerer som en sikkerhed for udlejer, da det kan anvendes i forbindelse med istandsættelse af boligen, når lejer en dag skal fraflytte lejemålet igen.

Når lejer fraflytter lejemålet, er det ikke sikkert, at vedkommende får hele sit depositum igen. Hvor stort et beløb lejer får tilbage, afhænger af boligens stand ved fraflytning. Jo bedre stand lejemålet er i, jo større et beløb vil du få tilbage. 

Hvad er depositum

Hvornår skal jeg betale depositum?

Du skal typisk betale depositum inden du flytter ind i dit nye lejemål. Typisk vil du blive bedt om at betale beløbet, kort tid efter du har underskrevet lejekontrakten. I din lejekontrakt vil det også være angivet, hvor meget du skal betale.

Når du indbetaler dit depositum, vil en del af det også typisk være forudbetalt leje. Forudbetalt leje er et beløb, som i tilfælde af, at lejer ikke betaler sin husleje for en periode, kan dække udgifterne.

Den forudbetalte leje anvendes dog typisk i forbindelse med opsigelse af lejemålet, hvor den forudbetalte leje på samme måde dækker huslejen i opsigelsesperioden.

Du betaler både depositum og forudbetalt leje på samme tid. I langt de fleste tilfælde vil dette blive opkrævet, inden du flytter ind i lejemålet. 

Hvor meget må man opkræve i depositum?

Udlejer må maksimal opkræve depositum og forudbetalt leje svarende til et beløb på tre gange huslejen eksklusiv forbrug.

I forbindelse med at din husleje bliver forhøjet, kan udlejer også kræve, at depositummet forhøjes. Ifølge lejeloven må det stadig kun forhøjes, så det svarer til tre måneders husleje, medmindre der i lejekontrakten står, at depositummet ikke forhøjes ved huslejestigning.

Herunder finder du et eksempel på depositum med udgangspunkt i en månedlig husleje på 8.500 kr:

  • Så meget må du maksimalt opkræves i depositum: 25.500 kr.

Hvis huslejen forhøjes, når du har boet i lejemålet i et år til 9.000 kr., kan udlejer opkræve et depositum på op til 27.000 kr. Det vil sige, at udlejer kan bede lejer om at betale 1.500 kr., som svarer til det nye tilladte depositum. 

Hvad må udlejer opkræve i depositum?

Hvorfor betaler man 3 måneders husleje?

En udlejer kan opkræve et depositum svarende til 3 måneders husleje. Man betaler op til 3 måneders husleje som en sikkerhed til udlejer. Den forudbetalte husleje stiller sikkerhed for, at udlejeren modtager betaling af husleje i opsigelsesperioden, der maksimalt er 3 måneder.

Hvis lejer ikke kan eller vil betale husleje, kan udlejer tilbageholde depositum som en erstatning for den manglende husleje. Hvis lejer foretager skader på lejligheden, har udlejer også mulighed for at dække eventuelle udgifter til reparation med det forudbetalte depositum. 

Hvad må udlejer bruge depositum på?

Udlejer må højst dække udgifterne til det, der kaldes en normalistandsættelse. Tidligere har det været sådan, at udlejer måtte bruge depositummet til at nyistandsætte lejemålet, men efter 1. juli 2015 er det ikke længere tilladt.

Det betyder, at lejemålet skal istandsættes, så det svarer til den stand lejemålet var i, da lejer flyttede ind.

Det er typisk sådan, at udlejer anvender depositum til at udrede eventuelle skader, istandsætte lejemålet til samme stand som før indflytning og/eller til at dække skyldige lejeydelser.

Hvis du for eksempel foreligger der en efterregning for varme, vil depositummet også kunne bruges hertil. Generelt kan man forvente, at depositum vil blive anvendt på langt de fleste omkostninger, som forekommer, når lejer flytter.

Når alle eventuelle omkostninger er blevet betalt, vil det overskydende beløb tilbagebetales til lejer. 

Typisk vil man skulle betale forudbetalt leje, som dækker enten første måneds husleje eller den sidste. I nogle tilfælde betaler lejer flere måneders forudbetalt husleje, som dækker både første og sidste måneders husleje. 

Hvad må udlejer bruge depositum på?

Hvad hvis depositummet ikke rækker til istandsættelsen? 

Hvis dit depositum ikke rækker til istandsættelse af lejemålet, så vil udlejeren kunne opkræve det resterende beløb hos lejer med en efteropkrævning. Dog er det vigtigt, at de poster som udlejer kræver afholdt af lejer er berettiget. Her kan der være tale om poster, som hører under din vedligeholdelsespligt. 

Indbetaling af depositum udgør derfor ikke en øvre grænse for, hvad udlejer kan opkræve ved lejers fraflytning. Typisk vil der kun blive opkrævet en efteropkrævning, hvis lejeren har boet længe i lejemålet eller misligholdt lejemålet i stor grad. 

Hvornår får jeg mit depositum tilbage?

Ifølge dansk lovgivning må udlejeren som udgangspunkt ikke vente med at tilbagebetale depositum. Det vil sige, at udlejeren skal opgøre sine krav over for lejeren i ‘rimelig tid’. Herefter skal udlejeren tilbagebetale resten af depositummet hurtigst muligt.

Det betyder normalvis, at ejeren skal modtage sit depositum inden for 1-2 måneder efter fraflytning fra lejemål. Der kan dog være saglige begrundelser for at tilbageholde depositummet i længere tid. Det afhænger af en konkret vurdering. 

Hvis lejer ikke er blevet udleveret en fraflytningsrapport udarbejdet af udlejer inden for fristerne i lejeloven, kan udlejer blive forpligtet til, at skulle betale hele depositummet tilbage til lejer på trods af omkostninger i forbindelse med lejers fraflytning.

Er der forskel på indskud og depositum?

Der er forskel på indskud og depositum, selvom de begge er beløb, som betales til udlejer, når lejer flytter ind i en lejebolig.

Den primære forskel er, at indskud opkræves ved almene lejeboliger, hvorimod depositum opkræves ved indflytning i almindelige lejeboliger.

Formålet med begge beløb er at give en sikkerhed for udlejeren, hvis der forekommer udgifter i forbindelse med istandsættelse af lejemålet ved fraflytning.

Forskellen på indskud og depositum

Istandsættelse ved fraflytning efter 8 år

Hvis lejer bor i en almen lejebolig, og er pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt, skal udlejer løbende overtage forpligtelsen til indvendig vedligeholdelse.

For hver måned hvor lejer bor i lejemålet, overtager vedkommende 1% af istandsættelsesudgiften. Det betyder, at når lejer har boet i lejemålet i 8 år og 4 måneder, så vil 100% af istandsættelsesudgiften være pålagt lejer. 

Istandsættelse ved fraflytning efter 10 år

Hvis lejer bor i en almen lejebolig, og er pålagt den indvendige vedligeholdelsespligt, vil lejer have overtaget hele istandsættelsesudgiften efter en tidsperiode på 10 år.

Det betyder helt konkret, at jo længere lejer bor i den almene bolig, jo større andel af istandsættelsesudgifterne til den udvendige vedligeholdelse vil blive overtaget af lejer fra udlejer. 


Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor skal jeg betale depositum?

Du skal betale depositum som en sikkerhed til udlejer. Udlejer vil opkræve depositum, som kan dække eventuelle udgifter, der kan forekomme, når du fraflytter lejemålet. Udlejer kan fratrække omkostninger til en normalistandsættelse. Det betyder den stand, som lejemålet var i, da lejer flyttede ind.

Kan man få sit depositum tilbage?

Det korte svar er, Ja. Hvor meget man vil få tilbage, afhænger af hvilke omkostninger, som forekommer i forbindelse med istandsættelsen af lejemålet, når lejer flytter ud.

Du kan finde svar på mange flere spørgsmål i vores FAQ-sektion

Gå til FAQ Gå til faq
Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.