Indskydergarantien

By Mark Andersen | 31. maj 2023 | Læsetid 3 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Når du har dine penge stående i banken, findes der en række regler og ordninger, som er med til at sikre dine penge. I EU er det indskydergarantien, som sikrer dine penge, hvis din bank går konkurs eller dine penge går tabt.

Herunder har vi samlet et komplet overblik over indskydergarantien, så du ved hvordan du er dækket. 

Hvad er Indskydergarantien?

Indskydergarantien er en garantiordning, der forsikrer dine penge, som du har stående i banken op til et maksimumsbeløb på 100.000 euro – svarende til 745.000 kr. Det betyder, at hvis din bank går konkurs, så er de første 745.000 kr. dækket af garantien.

Pengene kommer fra Garantiformuen, som er den danske stats indskydergaranti. 

Garantifonden for indskydere og investorer er en privat og selvejende institution, som sikrer dig mod et eventuelt tab under bankens konkurs. Udover banker dækker Garantifonden også andre pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber.

Indskydergarantien er et EU-initiativ, som har til formål at skabe stabilitet i de finansielle systemer. Indskydergarantien er indført i alle EU-lande.

Indskydergarantien er et essentielt led i at sikre, at det finansielle system ikke kommer i ubalance ved eventuelle bankkonkurser. Det er dermed også med til at øge incitamentet for, at folk sætter deres penge i bankerne. Det skaber altså finansiel stabilitet og sikkerhed. 

Hvem er dækket af indskydergaranti?

Alle indskydere og investorer som har indskud eller kontante midler registeret i deres eget navn, er dækket af indskydergarantien.

Hvis det ikke kan dokumenteres, at du er den reelle ejer af indskuddet eller kontante midler, vil du ikke være dækket. I det tilfælde er det den reelle ejer, der er dækket af Garantiformuen. Derudover er ejere af enkeltmandsvirksomheder, foreninger og selskaber dækket. 

Ejere af Enkeltmandsvirksomheder

Ejeren af en enkeltmandsvirksomhed er også dækket af indskydergarantien. Det vil sige, at ejeren er dækket under Garantiformuen med et beløb på op til EUR 100.000 (ca. 745.000 kr.). Garantiformuen betragter privatpersoner og ejeren af en enkeltmandsvirksomhed mellemværende med samme pengeinstitut under ét.

Foreninger

Foreninger er også dækket af indskydergarantien. Det anbefales, at indskud bliver registreret på foreningens CVR-nummer, med henblik på at kunne identificere foreningen som indskyder. På den måde kan Garantiformuen foretage en korrekt opgørelse af foreningens dækning. 

Selskaber

Selskaber er på samme måde som fysiske personer og juridiske personer også dækket af Garantiformuen. Aktieselskaber, Anpartsselskaber, fonde eller foreninger betragtes som én indskyder i relation til Garantiformuen.

Garantiformuen dækker selskaber, uden at der ses på bagvedliggende ejere, hvis personlige indskud heller ikke påvirkes af en eventuel selskabsdeltagelse ved opgørelse af Garantiformuens dækning.

Interessentskaber bliver betragtet som selvstændige juridiske personer, der er adskilt fra de deltagende interessenter.

Hvordan fungerer indskydergarantien?

Herunder finder du de vigtigste punkter, som angiver, hvordan indskydergarantien fungerer:

 • Dine penge er dækket op til 100.000 euro, som svarer til 745.000 kr. Over denne grænse, er du som udgangspunkt ikke dækket af Garantiformuen. Der kan være indskud, som har udvidet dækning. Det gælder for eksempel børneopsparing og pension, som er dækket ubegrænset.
 • Hvis du har flere konti, vil du være dækket op til 745.000 kr. i hvert enkelt pengeinstitut. Hvis du har konti hos to banker, vil du altså være dækket op til 1.490.000 kr. (745.000 kr. i hvert pengeinstitut).
 • Hvis du har under 745.000 kr. stående i banken, er alle indlån dækket ubegrænset af indskydergarantien.
 • Hvis du har gæld og opsparing, vil din gæld blive trukket fra dine opsparinger. Har du sparet 400.000 kr. op og en gæld på 100.000 kr., vil du være fuldt dækket, da dit nettoindestående vil være 300.000 kr.
 • Hvis du deler en konto med din ægtefælle eller anden person, vil kontoen være dækket med 2 gange 100.000 euro, altså ca. 1.490.000 kr.

Hvad hvis jeg har gæld?

Hvis du har lånt penge, og har gæld hos banken, vil det blive fratrukket fra dine indestående midler. Det vil sige, at Garantiformuen dækker dit nettoindestående beløb. Du får altså dækket et beløb svarende til dine opsparinger minus gæld. 

Hvad er særligt dækket?

Der er særlige indlån, som har en udvidet dækning, eller er fuldt dækket uden beløbsbegrænsning og uden fradrag for forpligtelser. 

Udvidet eller fuld dækning af indskydergarantien gælder:

 • Visse indskud med socialt formål (Udvidet dækning på 150.000 euro pr. indskyder i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet)
 • Indskud fra erstatning eller godtgørelse i henhold til lov eller som følge af skader forvoldt ved kriminalitet eller fejlagtig domfældelse (Udvidet dækning på 150.000 euro pr. indskyder i indtil 6 måneder fra indsættelsen af beløbet)
 • Pensionsopsparingskonti (Fuld dækning)
 • Børneopsparingskonti (Fuld dækning)
 • Transaktioner vedrørende fast ejendom (Dækkes op til 10 mio. euro i indtil 12 måneder fra indsættelsen af beløbet)

Hvis der er tale om transaktioner vedrørende fast ejendom, skal ejendommen hovedsageligt have været anvendt til ikke-erhvervsmæssigt brug eller bestemt til ikke erhvervsmæssig anvendelse.

Hvad er ikke dækket?

Herunder finder du eksempler på indskud og værdipapirer, som ikke er dækket af indskydergarantien:

 • Indskud fra visse indskydere, herunder pengeinstitutter, finansieringsinstitutter, forsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering, pensionskasser og offentlige myndigheder
 • Værdipapirer som er udstedt af instituttet selv
 • Indskud og værdipapirer der stammer fra transaktioner, som er i forbindelse med en afsagt dom om hvidvaskning af penge
 • Indskud med uidentificerede indehavere


Udbetaling fra Garantifonden

Hvis din bank kommer under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling, vil du blive kontaktet af Garantifonden senest fem dage efter behandlingens indledning.

Du vil herefter få fremsendt en oversigt over dit samlede mellemværende samt en vejledning til, hvordan du skal forholde dig i den pågældende situation. Herefter skal du vælge et nyt pengeinstitut, som hjælper dig med at anmelde dit krav mod Garantifonden.

Herefter vil Garantifonden typisk udbetale pengene til dit nye pengeinstitut inden for syv arbejdsdage.

Hvad sker der, hvis jeg har investeret min opsparing?

Hvis du har investeret din opsparing, vil du være dækket forskelligt afhængigt af din situation. Herunder er et overblik, som viser, hvordan du er dækket, afhængigt af hvordan du har investeret dine penge:

 • Investeret penge i værdipapirer: Det er uden for indskydergarantien, da det ikke bør påvirkes af bankens konkurs. Banken vil derfor blot udlevere værdipapirerne til dig.
 • Investeret i bankens egne værdipapirer: Teknisk set vil du få værdipapirer udleveret, dog vil de være værdiløse. De er dermed heller ikke dækket af indskydergarantien.
 • 745.000 kr. på en konto i banken og resten investeret i værdipapirer: Dine 745.00 kr. som står i banken er dækket af indskydergarantien, dog vil din investering ikke være dækket. 

Hvilke banker er dækket af indskydergarantien?

Alle danske bank- og opsparingskonti er dækket af indskydergarantien. Banker i hele EU er en del indskydergarantiordningen, også kaldet Deposit guarantee schemes.

 • 25 af de 27 EU-lande dækker tab på op til 100.000 euro (Inklusiv Danmark)
 • Letland dækker op til 50.000 euro
 • Sverige dækker op til 1.050.000 SEK (ca. 100.000 EUR)

Hvis din bank er udenfor EU, vil du typisk også være dækket af nogen former for indskydergaranti. Hvis du har konti i en norsk bank, vil du også være dækket af Bankenes Sikringsfond, som dækker op til 2 millioner norske kroner.

Hvis du har en bankkonto uden for EU-landene, kan du altid kontakte banken, for at høre om du er dækket af en indskydergaranti. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget dækker bankgarantien?

Garantiformuen dækker op til 100.000 euro, som svarer til ca. 745.000 danske kroner.

Kan man miste sine penge i banken?

Det korte svar er, ja. Hvis din bank går konkurs, kan du miste penge, da du kun er dækket op til 745.000 kr. Pengene kommer fra Garantiformuen, som er den danske stats indskydergaranti.

Du kan finde svar på mange flere spørgsmål i vores FAQ-sektion

Gå til FAQ Gå til faq
Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.