Personfradrag

By Mark Andersen | 01. juni 2023 | Læsetid 8 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Et personfradrag er et beløb, som du årligt kan tjene skattefrit. Personfradraget kan variere, afhængigt af om du er fyldt 18 år eller ej. Derudover er der også andre faktorer, som afgør, hvor stort et personfradrag du får.

Hvis du har en ægtefælle, som ikke har brugt sit eget fradrag, kan det overføres til din indkomst. Herunder har vi lavet en komplet guide til dit personlige personfradrag. 

Hvad er personfradrag?

Personfradrag kaldes også for bundfradrag, og er et beløb, som du ikke skal betale skat af. Det er altså skattefri indkomst, som spredes ud over alle 12 måneder på et år. Det vil sige, at du hver måned får et bestemt beløb af din indkomst, som er helt skattefri.

Størrelsen på dit personfradrag varierer typisk fra år til år, og afhænger af flere faktorer. Den mest væsentlige faktor er typisk, om du er fyldt 18 år eller ej.

Dit personfradrag kan stadig bruges, selvom du ikke modtager AM-bidragspligtig løn, hvilket ikke er tilfældet med beskæftigelsesfradrag og jobfradrag.

Hvad er personfradrag

Hvor meget får man i personfradrag?

Dit personfradrag ligger på 48.000 kr. for personer over 18 år (2023). Hvis du er under 18 år, får du et personfradrag på 38.400 kr. (2023). 

H2 Personfradrag 2023

Alle som er fyldt 18 år, har et personfradrag. Herunder finder du personfradrag satser i 2023:

 • Personer under 18 år: 48.000 kr.
 • Personer over 18 år: 38.400 kr.

Skatteydere som ikke selv kan udnytte deres fulde personfradrag, kan videregive det ubrugte personfradrag til en eventuel ægtefælle. 

Hvem har ret til personfradrag?

Som udgangspunkt har alle danskere hvert år ret til et personfradrag, dog er der enkelte krav, som skal opfyldes. For at være berettiget til personfradrag, kræver det at en af følgende betingelser er opfyldt:

 • Du har fast bopæl i Danmark
 • At du har arbejdet i Danmark over en længere periode, og en stor del af din indkomst dermed stammer fra Danmark

Hvordan beregnes personfradrag?

Personfradraget udgør en fast sats. Fradraget fastsættes årligt. I 2023 ligger den på 48.000 kr. for personer over 18 år og 38.400 kr. for personer under. Hvis du ønsker at beregne dit månedlige personfradrag, skal du blot dividere tallet med 12. 

Herunder finder du dit personfradrag for din månedlige indkomst:

 • Personer under 18 år: 4.000 kr.
 • Personer over 18 år: 3.200 kr.

Kan ægtefæller dele deres personfradrag?

Ægtefæller kan godt dele deres personfradrag, dog gælder der stadig en række regler. En ægtefælle kan overføre sit personfradrag, hvis i er samlevende, når indkomståret slutter.

Hvis du får overført en ægtefælles personfradrag, skal du ikke selv indberette overførslen af fradraget. Det er Skattestyrelsen der automatisk står for at overføre ubrugt personfradrag til eller fra din ægtefælle.

Kan ægtefæller dele deres personfradrag

Hvordan får jeg min ægtefælles fradrag?

Hvis du vil have din ægtefælles resterende fradrag overført, skal i opfylde følgende betingelser:

 • I skal være gift og samlevende ved indkomstårets udløb
 • Din ægtefælle benytter ikke selv hele sit personfradrag
 • Det er først når indkomståret slutter, at fradraget kan overføres

Personfradrag for pensionister

Hvis du er pensionist, er du fortsat berettiget til personfradrag. Det gælder, uanset om du er folkepensionist og førtidspensionist. Du kan anvende dit personfradrag på din pension.

Ligesom alle andre danske borgere over 18 år, ligger satsen fast, uanset om man er i arbejde eller pensionist. Det er til din egen fordel, hvis du anvender dit personfradrag der, hvor du modtager den højeste pensionsydelse, hvis du modtager pension fra flere steder.

På samme måde som tilfældet er for en lønmodtager, indberettes dit fradrag automatisk til Skat, og du skal derfor ikke selv indberette det i din årsopgørelse.

Personfradrag for begrænset skattepligtig

Hvis du arbejder i Danmark, men har bopæl i udlandet, er du begrænset skattepligtig. Som begrænset skattepligtig er du stadig berettiget til personfradrag, og du kan derudover også få fradrag for en række personlige udgifter.

Som begrænset skattepligtig i Danmark, kan du få fradrag for:

 • Befordringsfradrag (Kørselsfradrag): Hvis du skal køre langt mellem din bopæl og arbejdsplads, kan du få kørselsfradrag.
 • Fradrag for a-kasse: Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du få fradrag for dit årlige kontingent.
 • Fradrag for fagforening: Hvis du er medlem af en fagforening, kan du få fradrag for dit årlige kontingent. 

Andre typer af fradrag

Der findes også andre typer fradrag, som du kan trække fra din indkomst, så du ikke skal betale skat. Fradragene er typisk en form for økonomisk støtte, til dem der opfylder nogle nærmere bestemte betingelser.

De to mest populære skattefradrag er kørselsfradraget og beskæftigelsesfradraget. 

Andre typer af fradrag

Kørselsfradrag

Kørselsfradraget kaldes også for befordringsfradrag, og er en økonomisk støtte til personer med langt til og fra arbejde.

Hvis du har mere end 24 kilometer til og fra arbejde, så er du automatisk berettiget til kørselsfradrag. Du kan få gavn af kørselsfradraget ved at indskrive, hvor langt du har til dit arbejde i din forskudsopgørelse – det skal du gøre i felt 417.

Beskæftigelsesfradrag

Beskæftigelsesfradrag er til folk, som er ude på arbejdsmarkedet. Formålet er at gøre det økonomisk attraktivt at komme ud på arbejdsmarkedet. Hvis du betaler arbejdsmarkedsbidrag, får du automatisk gavn af beskæftigelsesfradraget.

Med beskæftigelsesfradraget vil du automatisk betale mindre i skat af din personlige indkomst. I 2023 er satsen for beskæftigelsesfradraget på 10,65 pct.

Du kan maksimalt få fratrukket 45.600 kr. (2023) i beskæftigelsesfradrag uanset hvor stor din personlige indkomst er. 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor meget får man i personfradrag?

Hvor meget du får i personfradrag afhænger af, om du er over eller under 18 år. Hvis du er under 18 år, får du et personfradrag på 48.000 kr. Hvis du er over 18 år, vil du få et fradrag på 38.400 kr.

Er personfradrag ens for alle?

Personfradraget fastsættes årligt af Skattestyrelsen, og er som udgangspunkt ens for alle modtagere af skattefradraget.

Er personfradrag og frikort det samme?

Et frikort er et skattekort, der giver alle danskere over 18 år et personfradrag på 48.000 (2023). Man betaler en skatteprocent på 0%, indtil man overstiger grænsen. Herefter skal du betale normal skat via dit hovedkort eller bikort.

Du kan finde svar på mange flere spørgsmål i vores FAQ-sektion

Gå til FAQ Gå til faq
Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.