Hvad er pålydende rente?

Pålydende rente er det samme som den nominelle rente. Faktisk er den pålydende rente det “nye navn” for nominel rente. De to begreber er synonymer og dækker over den rente, der anvendes som beregningsgrundlag for renteberegningen. Den pålydende rente er en del af aftalegrundlaget i låneaftalen eller kreditaftalen.

Den pålydende rente kan både være fast og variabel afhængigt af hvad du vælger eller hvad låneudbyderen tilbyder. Pålydende rente udregnes altid for et år ad gangen, og derfor hører man også folk omtale det som den årlige pålydende rente eller som procent pro anno, som betyder “per år”. Den pålydende rente beregnes på baggrund af flere forskellige nøgletal i lånet, nemlig saldoen på din lånekonto, den pålydende årlige rente, rentedage siden den sidste rentetilskrivning og antallet af dage i året.

dots
kundeservice

Hvad kan vi hjælpe dig med

Tøv ikke med at kontakte os.
kundeservice