Hvad er forudbetalt leje?

By Mark Andersen | 09. juni 2023 | Læsetid 3 minutter

INDHOLDSFORTEGNELSE

Forudbetalt leje er et beløb svarende til en eller flere måneders husleje (angives i kontakt), som du betaler, inden du flytter ind. Typisk vil den forudbetalte leje dække den første måneds husleje eller den sidste, når lejer en dag fraflytter lejemålet.

Der gælder en række regler og love både for udlejer og lejer, når det gælder forudbetalt leje. Herunder finder du en komplet guide til forudbetalt leje.

Hvad er forudbetalt leje?

Forudbetalt leje er et beløb, som lejer betaler til udlejer som en form for sikkerhed. Det kan udlejer bruge i tilfælde af, at lejer ikke betaler sin husleje i en periode. Derudover kan det anvendes, hvis lejemålet bliver opsagt. 

På den måde kan den forudbetalte husleje dække de sidste måneders husleje.

Herunder finder du et eksempel på forudbetalt leje:

Frodo og Betina har fundet deres drømme lejemål: En 3-værelses lejlighed til 6.000 kr. om måneden. Parret er enige om, at lejligheden har en rimelig pris, og de skal derfor underskrive lejeaftalen.

Udlejer har i lejeaftalen indskrevet, at der skal betales to måneders forudbetalt leje samt en måneds husleje forud. Det vil sige, parret skal betale: 3 x 6.000 = 18.000 kr. I lejekontrakten har udlejer også angivet, at der skal betales et depositum svarende til tre måneders husleje (3 x 6.000 kr.).

Ved indflytning skal Frodo og Betina betale for forudbetalt leje og depositum svarende til: 18.000 + 18.000 = 36.000 kr.

Forudbetalt leje - lovgivning

Lejeloven er med til at regulere forudbetalt husleje. Ifølge lejeloven er der to former for forudbetalt leje, og der gælder forskellige regler for dem. De to former for forudbetalt leje er:

  • Forudbetalt leje – dækker husleje i opsigelsesperioden. Dette beløb fremgår af lejekontrakten.
  • Almindelig husleje forud – typisk betales husleje hver måned forud, men man kan også aftale at betale to eller maksimalt tre måneder forud, altså hver kvartal (tredje måned).

Hvor meget skal lejer betale?

Det er udlejer, som bestemmer, hvor meget lejer skal betale i forudbetalt leje. Dog kan udlejer maksimalt opkræve tre måneders forudbetalt leje inden lejeforholdets start. Beløbet på den forudbetalte leje skal være angivet skriftligt i den skriftlige lejekontrakt. 

Hvornår skal beløbet betales?

I langt de fleste tilfælde betales den forudbetalte leje sammen med depositum og første måneds husleje inden indflytning. Udlejer kan sagtens kræve betaling meget tidligere. Her findes der tilfælde, hvor udlejer kræver betaling på op til seks måneder før indflytning.

Hvornår får man forudbetalt leje tilbage?

Det er egentlig ikke en mulighed at få forudbetalt leje tilbage ved udflytning. Dog kan det anvendes til at betale de sidste måneder i lejeperioden.

Der er situationer, man kan få sin forudbetalte leje tilbage. Man kan få sin forudbetalte leje tilbage, hvis det lykkedes udlejer at finde en ny lejer til lejemålet, inden nuværende lejers opsigelsesperiode er udløbet.

Det skyldes lovgivningen om udlejning, som indeholder udlejers genudlejningspligt, der betyder, at udlejer har pligt til at udleje lejemålet hurtigst muligt.

Hvad kan forudbetalt leje bruges til?

Forudbetalt leje er et beløb, som kan dække huslejen i ophævelses- eller opsigelsesperioden, når udlejer eller lejer opsiger lejekontrakten. Ifølge lejeloven må den forudbetalte leje kun dække over huslejen.

Det er ikke muligt for udlejer at anvende beløbet til efterregning ved forbrug eller istandsættelse af boligen. Udlejer skal/kan anvende depositum til efterregning ved forbrug eller istandsættelse af boligen. 

Hvad er forskellen på depositum og forudbetalt leje?

Forskellen på depositum og forudbetalt leje er primært, at depositum kan blive brugt til udgifter i forbindelse med istandsættelse og renovation, som udlejer skal udføre ved lejerens fraflytning. Derimod er den forudbetalte husleje et beløb til modregning af leje, når lejer fraflytter boligen.

En anden forskel på depositum og forudbetalt leje er, at udlejer skal tilbagebetale depositum ved udflytning (afhængig af omkostninger i forbindelse med istandsættelse af lejlighed), hvorimod at forudbetalt leje dækker sidste måneders husleje.

Depositum og forudbetalt leje er begge beløb, som du skal betale i forbindelse med indflytning i nyt lejemål. Udlejer kan opkræve forudbetalt leje og depositum som en form for økonomisk garanti stillet til rådighed. 

Du skal typisk betale forudbetalt leje og depositum inden indflytning. 


Ofte stillede spørsgmål

Hvad betyder 1 måneds forudbetalt husleje?

1 måneders forudbetalt husleje betyder, at du skal betale en måned husleje ved indflytning. Denne forudbetalte husleje kan anvendes, når du opsiger lejemålet. Her kan 1 måneds husleje dække den sidste måned ved opsigelsesperiodens afslutning.

Hvad betyder 2 måneders forudbetalt husleje?

2 måneders husleje betyder, at du skal betale husleje for to måneder inden indflytning. De to måneders forudbetalt husleje kan blive brugt til at dække de to sidste huslejebetalinger ved opsigelsesperiodens afslutning.

Kan man få forudbetalt leje tilbage

Som udgangspunkt får man ikke sin forudbetalte husleje tilbage. Dog har udlejer genudlejningspligt, hvilket vil sige, at udlejer skal genudleje lejemålet hurtigst muligt. Hvis udlejer kan finde en ny lejer inden den nuværende lejers opsigelsesperiode er udløbet.

Du kan finde svar på mange flere spørgsmål i vores FAQ-sektion

Gå til FAQ Gå til faq
Kontakt mig på:
Skrevet af
Mark Andersen
CEO og grundlægger

Mark Andersen har mere end 15 års erfaring med salg, marketing, økonomi og affiliate marketing.
Mark står bag nogle af Danmarks største sammenligningssites inden for blandt andet lån, bredbånd, måltidskasser, mobilabonnement og a-kasser.